Liberecký kraj se umístil na prvních pozicích ve všech kategoriích dalšího vzdělávání učitelů v rámci mezikrajového srovnání ČR, jak hovoří zpráva České školní inspekce za rok 2017/2018

V rámci pravidelného jednání Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu ( VVVKMT) dne 6. února 2019 byla ústředním
školním inspektorem ČR , Mgr. Tomášem Zatloukalem, MBA , přednesena zpráva o Kvalitě a efektivitě vzdělávání a vzdělávací soustavy ČR. V této tisíci stránkové zprávě byla kromě jiného vyhodnocena kategorie Další vzdělávací činnost učitelů , ve které Liberecký kraj získal všechny přední pozice. To svědčí o tom, že další vzdělávací činnosti učitelů je jak z úrovně krajského odboru školství, vedeného Mgr. Tulpou, tak i z úrovně ředitelů a samotných učitelů těchto škol věnována maximální pozornost a samozřejmě také vysoká účast. Je třeba ocenit toto úsilí a chápat to jako vysokou zainteresovanost zapojených učitelů do dalšího kvalifikačního růstu s cílem dosažení maximální efektivity vzdělávání.

Na základě těchto skvělých výsledků, které odezněly na jednání VVVKMT Parlametu ČR, jsem se rozhodl zaslat nejúspěšnějším školám v regionu děkovný dopis. Tím chci alespoň minimálně poděkovat všem pedagogickým pracovníkům těchto škol a popřát jim další úspěchy a skvělé pozice v budoucím srovnávání krajů ČR.

http://www.csicr.cz/html/2018/Vyrocni_zprava_CSI_2017_2018/html5/index.html?&locale=CSY

Napsat komentář