Moje kariéra

Něco málo o mně …..

 

Narodil jsem se 29. dubna 1956. Se svojí ženou máme dva dospělé syny, žijeme v Malčicích. Celý svůj profesní život věnuji ekonomice a managementu a zabývám se problematikou zemědělství. V současné době  jsem vedoucím katedry podnikové ekonomiky (KPE) na Technické univerzitě v Liberci s 28 letou praxí v oboru a poslancem Parlamentu České republiky. Mým koníčkem je mimo jiné rodinná farma.


Vzdělání:

1971 – 1975     gymnasium v Mnichově Hradišti

1975 – 1979    Vysoká škola ekonomická v Praze, obchodní fakulta

1982 – 1988   interní vědecká aspirantura na VŠST  v Liberci

1990 –             disertační práce obhájena na VUT v Brně

1997 –              habilitační práce obhájena v oboru “mezinárodní obchod“ s habilitační přednáškou  na VŠE v Praze

2007 –             Vědecká rada Technické univerzity v Liberci vydala souhlas se jmenováním profesorem pro obor „ organizace a řízení podniku

 

Studijní pobyty v zahraničí:

1992 – WU Wien, Rakousko –  3 měsíce studijní pobyt

1994 – HSG St. Allen, Švýcarsko – 3 měsíce studijní pobyt

1995 – Polytechnika Huddersfield, VB – 1 měsíc

1996 – UNI Turku, Finsko – 1 týden

1997 – Polytechnika Huddersfield,VB – 1 měsíc

1998 – FH Trier, SRN – 1 týden

1999 – UNI Saarbruecken, SRN – 1 týden

2001 – Lisabon, Portugalsko – 14 dní

 

Odborné a pedagogické aktivity:

Učitelská praxe: 28 let  pedagogické činnosti na TU v Liberci

Rok 2000 – vedoucí katedry podnikové ekonomiky

 

Odborná činnost je směřována do oblasti podnikové ekonomiky, problematiky malých a středních podniků, retailingu a obchodních aktivit globálních firem, problematiky disparit, inovací v regionech a podpory rodinného podnikání

výuka na Vysoké škole Škoda Auto, a.s. v Mladé Boleslavi.

 

Členství v organizacích: 

člen představenstva Okresní hospodářské komory v Liberci,

člen vědecké rady FSE UJEP v Ústí nad Labem,

člen redakční rady časopisu E + M Ekonomie a Management,

člen redakční rady časopisu Ekonomika a Management,

člen Asociace soukromého zemědělství CR,

člen vědecké rady Ekonomické fakulty ZUC Plzeň

 

Výzkumná činnost:

GA ČR – „Specifikace malého a středního podnikání a její příspěvek ke zvyšování evropské konkurenceschopnosti“, 2004 – 2006

Zodpovědný řešitel

 

MMR ČR – „Regenerace neprůmyslových deprimujících zón jako součást strategie regionálního rozvoje“, 2004 -2006

Zodpovědný řešitel

 

MMR ČR – „Návrh opatření pro revitalizaci regionů vyžadujících soustředěnou podporu státu“, 2005 – 2006

Zodpovědný řešitel

 

MMR ČR – „Inovační přístup k řešení disparit na úrovni regionů“, 2007 – 2011

Zodpovědný řešitel

 

TAČR – „ Rodinný podnik – řešení sociálních a ekonomických disparit obcí“, 2016-2017.

Zodpovědný řešitel

 

Vybraná publikační činnost:

JÁČ, I. Hospodářská geografie EU. 7. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 306 s. ISBN 978-80-7372-181-7

 

JÁČ, I. Hospodářská geografie Severoamerické zóny volného obchodu. 7. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. 87 s. ISBN 978-80-7372-201-2

 

JÁČ, I. Možnosti eliminace disparit posilováním konkurenceschopnosti podniků. In Sborník vědeckých příspěvků z mez. konference 2007. 1. vyd. VŠB – TU Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava s. 70-75. ISBN 978-80-248-1458-2

 

JÁČ, I. Problematika převodních cen v podnicích České republiky. E + M Ekonomie a management. 1. vyd. Technická univerzita v Liberci, roč. 2007. č. 2, s. 84 – 91.

ISSN 1212-3609

 

JÁČ, I. Studie revitalizace neprůmyslové deprimující zóny – Turnovských kasáren. In Sborník z mezinárodní konference HED. Hradec Králové: Univerzita, 2006, s. 193 – 196.

ISBN 80-7041-895-8

 

JÁČ, I. Analýza trendů přímých zahraničních investic a jejich efekty v regionech. In Sborník  Liberecké ekonomické fórum. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. s. 40 – 43.   ISBN 80-7083-953-8

 

JÁČ, I., RYDVALOVÁ, P., ŽIŽKA, M. Inovace v malém a středním podnikání. 1. vyd. monografie. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0853-8

JÁČ,I. a kol. Metodika pro revitalizaci brownfields. Liberec. Technická univerzita v Liberci, 2006 . ISBN 80-239-7639-7

 

JÁČ, I.,PRSKAVCOVÁ, M., ŘEHOŘOVÁ, P. Konstrukce soft – dotazníkového projektu

k problematice regionálních disparit. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007.

ISBN 978-80-903865-6-3

 

JÁČ, I. Vyhodnocení dotazníkového projektu v rámci inovačního řešení disparit. Liberec. 2008 .Technická univerzita v Liberci. s. 30 – 37. ISSN 1212-3609

 

JÁČ, I. a kol. Jedinečnost obce v regionu. Praha. 2013. Grada Publishing. ISBN 978-. 80-7431-038-6