Udělování čestných doktorátů honoris causa na Univerzitě Karlově v Praze za účasti členů Parlamentu ČR

Dne 18. února se konalo ve velké aule Univerzity Karlovy v Praze udělování čestných vědeckých hodností doctor honoris causa. Čestné tituly převzali americký genetik Eric S. Lander a izraelský biolog Joel L. Sussmantituly jim byly uděleny za mimořádné celoživotní vědecké úspěchy.

Této ceremonie se účastnili i členové sněmovního výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky, kdy za hnutí ANO byl přítomen jeho člen, poslanec za Liberecký kraj, prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., který byl panem rektorem Zimou pozván na níže uvedenou celebraci oceněných.

Profesor Eric S. Lander, Ph.D. je prezidentem a zakládajícím ředitelem Broad Institutu, výzkumné instituce zaměřené na genomickou medicínu, založené Massachusettským technologickým institutem (MIT) a Harvardovou Univerzitou. Je profesorem biologie na MIT a profesorem systémové biologie na Lékařské fakultě Harvardovy Univerzity. V roce 2008 byl Lander jmenován Barackem Obamou spolupředsedou sboru poradců prezidenta USA pro vědu a technologii (PCAST). Profesor Joel L. Sussman, Ph.D. Je průkopník makromolekulárního zdokonalování. Je ředitelem strukturálního proteomického centra v Izraeli a profesorem katedry strukturální biologie ve Weizmannově institutu.

Doktor honoris causa je čestný akademický titul, který se uděluje osobnostem, jež se v mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy, kultury anebo se jinak zasadily o prospěch lidstva.

Foto : René Volfík

Zdroj: https://cuni.cz/UK-6311.html?news=9537&locale=cz

Napsat komentář