Pokračování v jednání o podpoře přestavby areálu MŠ ve Všelibicích

V rámci poslaneckého týdne navštívil pan poslanec I. Jáč paní starostku obce Všelibice Bc. Martinu Slukovou, se kterou se vrátil k diskusi o pokračování úsilí o přestavbu areálu MŠ ve Všelibicích, když již byl znám negativní výsledek ve výběrové soutěži MAS. Na této schůzce byla paní starostka seznámena s příspěvkem pana poslance do časopisu ASZ Selská revue, ve které byla uvedena tato problematika jako součást řešení revitalizace venkovského prostředí v rámci podpory venkova.

Napsat komentář