ASOCIACE SOUKROMÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Dnes 11.01. pan poslanec navštívil Asociaci soukromého zemědělství v Praze, kde mimo jiné poskytl rozhovor pro časopis organizace Selská revue. V rámci jednání s tajemníkem ASZ panem Mgr. et Ing. J. Šebkem byly diskutovány otázky[…]

Pokračovat ve čtení …

Jak Česko čerpá dotace

Dne 09.01. 2019 poskytl pan poslanec rozhovor pro Českou televizi v duelu s panem europoslancem S. Polčákem / STAN/ na téma ,, Jak Česko čerpá dotace?” ( 36. min 51 s., ve 22:36 hod.). https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/219411000370109

Pokračovat ve čtení …

Novela z.č. 121/2000 Sb. Návrh novely zákona o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Ve dnech 30.10. – 11.11. 2018 probíhá čtrnáctidenní jednání Poslanecké sněmovny. Jedním z bodů na pořadu dne byla novelizace autorského zákona, sněmovní tisk č. 175/0 (http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=8&CT=175&CT1=0) , jehož zpravodajem pro Poslaneckou sněmovnu byl poslanec P.[…]

Pokračovat ve čtení …