Novela z. č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona, kterým se mění z. č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákon č. 129/2006 Sb., zákon č. 162/2013 Sb., zákon č. 226/2017 Sb. a zákon č. 49/2019 Sb., kdy se za slova „27. červen – Den památky obětí komunistického režimu“ vkládají slova „21. srpen – Památný den obětí invaze a následné okupace vojsky Varšavské smlouvy“ . Předseda sněmovny určil zpravodajem poslance prof. Ing. Ivana Jáče, CSc., který přednesl svoji řeč k dané novele zákona dne 24.10. 2019, se kterou souhlasil sám jako pamětník osudových dní. Návrh byl projednán v obecné rozpravě, přijat a postoupen k projednání do Senátu.

http://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/035schuz/s035288.htm#r7

Napsat komentář