Návštěva soukromé střední školy Euroškola Česká Lípa střední odborná škola, s. r. o.

Další návštěvu v rámci poslaneckého týdne jsem vykonal na soukromé střední škole v České Lípě, která vzešla ze dřívějších jednání s paní ředitelkou Mgr. Petrou Kašparovou o možné další spolupráci mezi její školou a ekonomickou fakultou Technické univerzity v Liberci. Na této střední škole již v nedávné minulosti velmi intenzivní spolupráce probíhala, a to na úrovni bakalářského studijního oboru podnikové ekonomiky. Zahájení kombinovaného studia tohoto oboru bylo doprovázeno i návštěvou tehdejšího prezidenta republiky prof. Václava Klause s chotí.

V současné době byla projednávána možnost studia v rámci tzv. univerzity třetího věku pro seniory ze spádové oblasti České Lípy.

Napsat komentář