Návštěva Ministerstva průmyslu a obchodu u příležitosti vyhodnocení činnosti tzv. akademické platformy v roce 2019

Dne 15.11. 2019 poslanec prof. I. Jáč navštívil tuto instituci také jako člen akademické platformy, tj. sdružení vysokých škol ČR, které se zapojilo do aktivit AMSP ČR a které byly v tento den vyhodnoceny. Bylo konstatováno, že jednotlivé školy úspěšně rozvíjejí činnosti na podporu malého a středního podnikání včetně rodinných firem a farem.

Technická univerzita v Liberci a pracoviště Katedry podnikové ekonomiky a managementu má dlouhodobě zavedené studium předmětů zaměřených na podporu a rozvíjení podnikatelských iniciativ studentů fakulty ekonomické včetně vedení startupových projektů. Na tomto setkání byli účastníci seznámeni s novou ,, Hospodářskou strategií” pro ČR, kterou představil ministr průmyslu a obchodu doc. Karel Havlíček.

Napsat komentář