Mateřské školky

Pana poslance jako člena Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu oslovily ředitelky mateřských škol z Jablonce nad Nisou a požádaly jej o schůzku . V průběhu poslaneckého týdne, dne 19.11. 2019 proběhla v naší poslanecké kanceláři schůzka, na které paní ředitelky představily panu poslanci ,,Otevřený dopis ředitelek mateřských škol” . Diskutovalo se o problematice velkého počtu dětí ve třídách a malého počtu vyučujících, narůstající administrativní zátěži ředitelů MŠ a jejich zařazení v platových třídách, o organizaci školního roku, inkluzi a o přijímání dětí mladších tří let do předškolního zařízení.

Napsat komentář