Jednání a podpora přestavby areálu MŠ ve Všelibicích

V rámci poslaneckého týdne jsem navštívil po předběžném jednání Obecní úřad Všelibice, kde jsem jednal s paní starostkou Bc. Martinou Slukovou o podpoře projektu na výstavbu objektu mateřské školky, jídelny a domu seniorů. Paní starostka mi představila projekt, byly projednány možnosti účasti i soukromých investorů a jsou zvažovány i další možnosti. Obec Všelibice patří v současnosti k aktivním obcím Libereckého kraje, což dokazuje i ocenění titulem ,, Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu” .  Obci se již podařilo zdařile zrekonstruovat místní kulturní dům, ve kterém jsou vytvořeny prostory pro kulturní představení, restauraci, knihovnu a další  zázemí.  https://www.vselibice.cz/fotogalerie

 

Napsat komentář