Cyklus přednášek pro nově otevřenou Univerzitu třetího věku v České Lípě

S letním semestrem otevírá Technická univerzita v Liberci kurz Šlechtická kultura českých zemí v proměnách staletí pro studenty nově otevřené Univerzity třetího věku ( U3V) při Euroškole v České Lípě, vedené ředitelkou Petrou Kašparovou. Čtrnáctidenní vzdělávací program byl zahájen dne 26. února za přítomnosti poslance profesora Ivana Jáče jako autora myšlenky vzniku U3V při Euroškole a člena Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu Parlamentu České republiky. Z historického pohledu nejde o první spolupráci Euroškoly a TUL. Již v roce 2006 bylo prostřednictví TUL na Euroškole ustanoveno a odstartováno konzultační středisko bakalářského stupně distančního vzdělávání Ekonomické fakulty TUL za účasti prezidenta Václava Klause a prof. Ivana Jáče jako garanta.

Slavnostnímu aktu zahájení vzdělávacího programu byli přítomni lektor a historik Milan Svoboda, který působí na katedře historie Fakulty přírodnovědně – humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci a povede letošní kurz, starostka České Lípy, Jitka Volfová a ředitelka Centra dalšího vzdělávání TUL, Jitka Pacltová.

,,Univerzita třetího věku je skvělý počin pro seniory, kterých přibývá a kteří mají touhu po dalším vzdělávání a získávání nových informací a co víc, navazují nové komunitní vazby a tím rozvíjejí své sociální vztahy,” doplňuje Ivan Jáč, který by chtěl také založit podpůrný fond, jenž by finančně přispíval na vzdělávání seniorů např. proplácením nákladů lektorů nebo nákupem odborné literatury.

Zahájení cyklu přednášek pro nově otevřenou U3V dne 26. února 2020


Zahájení činnosti konzultačního střediska bakalářského stupně distančního vzdělávání Ekonomické fakulty TUL v roce 2006 za účasti prezidenta Václava Klause a prof. Ivana Jáče jako garanta, na Euroškole v České Lípě.

Napsat komentář