České hlavy z Liberce dobývají svět textilních technologií

Příští týden v pátek 12. 2. na jednání Sněmovny Parlamentu ČR bude zařazena do programu 1. čtení novela zákona č. 130/ 2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků. Tato novela bude nadále také projednávána na Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, jehož jsem členem, a dá se očekávat, že by tak mohla být projednána a přijata ve 3. čtení ještě v tomto období.

Tuto novelu s napětím očekávají všichni výzkumníci v České republice a jako příklad lze uvést i Výzkumný ústav textilních strojů v Liberci ( VÚTS, a.s.), který svými inovovanými výrobky výborně uspívá i na náročných trzích například ve Švýcarsku, Číně ale i Tchaj-wanu a je i nositelem vyznamenání Česká hlava za rok 2020 – cena Ministerstva průmyslu a obchodu, cena Industrie, za tryskový tkací stroj DIFA, což je světový unikát umožňující tvorbu variabilních distancí s uplatněním celé řady speciálních konstrukčních řešení. Je to spojení technologie výroby vyvinuté ve VÚTS, a.s. a know-how TTRI ( Taiwan Textile Research Institute).

Generální ředitel ústavu, prof. Miroslav Václavík, se domnívá, že se tak bude moci Česko zařadit mezi inovačně vyspělé země, což bude jistě velkým přínosem pro jeho technologickou a ekonomickou úroveň.http://www.ceskahlava.cz/cz/vitezove-ceska-hlava/

prof. Ing. Ivan Jáč, CSc., prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc.

Napsat komentář