Česká republika dává na vzdělání 3,8 desetin procenta hrubého domácího produktu, což je skoro nejméně z vyspělých zemí OECD

Dne 12.09. 2018 poskytl pan poslanec Jáč a pan poslanec Baxa rozhovor na téma financování českého školství v přímém přenosu Českému rozhlasu plus, který je možné si poslechnout na následujícím odkazu ( 10. – 20. min). Novelou školského zákona účinného ke dni 01. 09. 2018 , s výjimkou některých ustanovení, školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí budou takto financovány od 01.01. 2019. MŠMT v současné době připravuje všechny prováděcí právní předpisy. Text tohoto zákona je přístupný na těchto internetových stránkách http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?O=7&T=841.

Napsat komentář