Burza cenných papírů Praha má zájem o zámecký pivovar Frýdlant

Na základě četných jednání s představiteli Burzy cenných papírů Praha v sídle burzy v Rybné ulici, byla po vzájemné dohodě mezi poslancem prof. Ing. Ivanem Jáčem, CSc., jehož prioritou z titulu poslance PSP ČR a také profesionálního zaměření na TU v Liberci je podpora rozvoje regionálního podnikání, majitelem zámeckého pivovaru Markem  Vávrou a generálním ředitelem Petrem Koblicem, dojednána reciproční návštěva v pivovaru Frýdlant. Ta proběhla dne 19.10. 2018 v objektu pivovaru s početným týmem Burzy Praha, majitelem zámeckého pivovaru M. Vávrou spolu s prof. Ivanem Jáčem. Předmětem jednání byla nabídka zástupců Burzy Praha na vstup do speciálního segmentu této organizace a to „Trhu Start“.

Společným úsilím všech zainteresovaných stran by bylo možné využít tohoto nového projektu Burzy Praha ve prospěch rozvoje zámeckého pivovaru Frýdlant, jako představitele „ malého pivovaru“ s produkcí tzv. řemeslného piva s mnoha oceněnými značkami své produkce.

V neposlední řadě by takovýto růst regionálního pivovaru i značně pomohl rozvoji této oblasti v nabídce dalších pracovních míst a také obnovení tradice vaření piva v kdysi úspěšném šlechtickém pivovaru na severu libereckého regionu.

  

Napsat komentář