Budoucnost potravinářství a zemědělství

Pan poslanec prof. Ing. Ivan Jáč, CSc. byl Výborem pro evropské záležitosti ustanoven zpravodajem ve věci budoucnosti společné zemědělské politiky v Evropské unii  se zaměřením na vývoj v České republice.  Zprávu, která vznikla ve spolupráci s  Ing. Ivo Palánem, odborným konzultantem Parlamentního institutu  Kanceláře PS PČR, přednesl pan poslanec na schůzi Výboru pro evropské záležitosti, kdy následně na toto téma proběhla živá debata mezi poslanci. Vypracovaný dokument k přečtení se nachází na následujícím odkazu Budoucnost potravinářství a zemědělství.

Napsat komentář